Jäsenrekisteriseloste

JÄSENREKISTERISELOSTE Laitisten Sukuseura ry

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäiväys: 19.2.2011 / Päivitetty 16.2.2012

1. Rekisterinpitäjä

Laitisten Sukuseura ry

Yhteystiedot:

puheenjohtaja, Juha Laitinen, Ahkiotie 2 a 6, 70200 Kuopio

varapuheenjohtaja, Juhani Laitinen, Laaksotie 37, 76100 Pieksämäki

sihteeri–rahastohoitaja, Jouni Kakkonen, Läntinen Pitkäkatu 20 C 40, 20100 Turku

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jäsenrekisterinhoitaja:

Yhteystiedot:

sihteeri–rahastonhoitaja, Jouni Kakkonen, Läntinen Pitkäkatu 20 C 40, 20100 Turku

3. Rekisterin nimi

Laitisten Sukuseura ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenten nimet, syntymäajat, -paikat, osoitteet, kotipaikat, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja liittymis- ja jäsenmaksu- sekä karhuamistiedot.

Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet sekä vapaa-, kannatus- ja yhteisöjäsenet ja muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot

Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan vain sukuseuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt. Jäsenluettelo toimitetaan vuosittain sukuseuran hallitukselle tarkistettavaksi kunkin vuoden ensimmäiseen hallituksen kokoukseen. Samalla vahvistetaan sukuseuran jäsenmäärä edellisen vuoden osalta toimintakertomukseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sukuseuran jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on rekisteriin pääsyoikeus atk:lla talletettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuna.