Laitis-kartta

Laitis-kartta on yksi esimerkki tutkimustulosten esittämisestä visuaalisessa muodossa. Kartta on vielä monelta osin hyvin keskeneräinen, ja tulevaisuudessa mahdollisesti dna-testien tulosten perusteella saattaa muuttua huomattavastikin aiempiin oletuksiin perustuneiden tulkintojen pohjalta tehdyistä versioista.

Parhaiten kartassa on huomioitu Kangasniemen–Hankasalmen ja Kärsä-Laitisten sukuhaarat. Viimeisin versio kartasta on vuodelta 2018. Kartta on myynnissä myös sukutuotteena.