Sukuhaarat


Laitisten suvun eri sukuhaarojen muuttosuuntia havainnollistaa sukuseuran myyntituote Laitis-kartta, jonka voi tilata sukuseuran kautta.

Laitisten sukuhaarojen määrittäminen on varsin haastava tehtävä, koska jokainen Laitisten jälkeläinen voi mieltää ja määrittää toisistaan poikkeavalla tavalla, mihin sukuhaaraan kuuluu. Laitisia on ollut jo ensimmäisten maakirjojen aikaan 1540-luvulla hyvin monissa Savon ja Karjalan hallintopitäjissä ja niiden neljänneskunnissa.

Vaikka ihmiset ovat toisaalta pysyneet ennen 1800-luvun loppua varsin pitkälti samoilla seuduilla, niin muuttoliikettä on ollut jo varhaisempina vuosisatoina kuitenkin jonkin verran – varsinkin pitäjien sisällä. Näin ollen sukuhaaroja on siirtynyt kylistä toisiin ja 1800-luvun lopulla erityisesti Laitisten kansoittamissa pitäjissä monissa kylissä on ollut jo hyvinkin monen varhaisemmalta ajalta periytyvän saman pitäjän sukuhaaroja. Puhumattakaan sitten 1900-luvun kehityksestä, jolloin muuttoliike entisestään voimistui.

Tässä on kuitenkin yritys hahmottaa sukuhaaroja varhaisesta päästä lähtien. Seuraava esitys perustuu sekä asiakirjapohjaiseen että geneettiseen sukututkimukseen. Kaksi tämän hetken tiedon mukaan suurinta sukuhaaraa ovat Kangasniemen–Hankasalmen Laitiset ja Kärsä-Laitiset. Kolmas iso sukuhaara on Suonenjoen Tyyrinmäen–Jauhomäen Laitiset, joista polveutuu paljon myös Ylä-Savon Laitisia. Näiden lisäksi on hyvin monia vielä tällä hetkellä ryhmään Muut Laitisten sukuhaarat kuuluvia Laitisia.

Alla olevaan kaavioon poimittu Laitisten pitäjiä, joissa on perinteisesti asunut Laitisten sukuhaaroja. 1900-luvun maassamuuttoa kaupunkeihin ja teollisuuspaikkakunnille ei tässä kaaviossa ole otettu huomioon. Kaavioon jaoteltu sukuhaarat neljään eri ryhmään: edellä mainittuihin kolmeen sekä muihin sukuhaaroihin. Osa näistä sukuhaaroista luultavasti polveutuu näistä kolmesta isosta sukuhaarasta.

Pitäjä- ja kylähakemistot on tehty helpottamaan sukuhaarojen viidakossa navigointia. Pitäjähakemistosta pääset kätevästi kyseisen pitäjän kylähakemistoon, kun kyse on isoista Laitis-pitäjistä. Nämä hakemistot ovat työn alla, joten läheskään kaikkia pitäjiä ja etenkään kyliä, yksittäisistä sukuhaaroista puhumattakaan, niissä ei vielä ole. Pitäjä- ja kylähakemistot saattavat myös helpottaa sukuhaaran löytämistä, kun pitäjä ei kerro lainkaan, mihin sukuhaaraan jossain kylässä asunut henkilö voisi kuulua.