Geneettinen sukututkimus

Laitisten Sukuseura aloitti keväällä 2015 järjestelmällisen Savon ja Karjalan Laitisten isälinjojen testaamisen. Tuolloin lähdettiin liikkeelle kolmella näytteellä. Sen jälkeen sukuseura on kustantanut kokonaan tai osittain 20 lisänäytettä. Lisäksi muutama Savon tai Karjalan Laitinen on testauttanut isälinjansa oma-aloitteisesti joko ennen kuin sukuseura on ryhtynyt y-testeihin tai sen jälkeen. Järjestelmällisen testauksen avulla on pyritty varmistamaan perinteisen sukututkimuksen tai sukuhaarojen maantieteellisen läheisyyden perusteella tehtyjä oletuksia sukuhaarojen polveutumisesta.

Ensimmäiset tulokset – riemua ja pettymystä

Ensimmäisten näytteiden perusteella tulokset olivat toisaalta rohkaisevia, mutta toisaalta myös vähemmän rohkaisevia. Kaksi ensimmäistä tulosta olivat keskenään täysosumia eli heillä ei ollut testatuissa 67 merkkiarvossa yhtään eroa. Tuloksen perusteella voitiin päätellä, että nämä polveutuvat hyvin suurella todennäköisyydellä samasta sukunimiajalla eläneestä yhteisestä esi-isästä. Nämä tulokset kuuluvat työnimellä Kärsä-Laitiset kutsuttavaan ryhmään.

Seuraavat kaksi näytettä antoivat edellisistä ja toisistaan poikkeavat tulokset. Tämä oli odotettuakin, koska Laitinen-sukunimen on katsottu syntyneen germaanisperäisestä etunimestä. Toki molemmat kuuluivat Suomen miesten yleisimpään y-päähaploryhmään eli N-ryhmään. Haploryhmä on samantyyppisen y-dnan omaavien henkilöiden ryhmä.

Lisäksi nämä kaksi uutta testitulosta poikkesivat kolmen Laitis-sukuisen henkilön yksityisesti jo ennen sukuseuran testauksen aloittamista teettämistä y-dna-testin tuloksista. Kahdella näistä kolmesta aiemmin yksityisesti testanneista oli sekä keskenään että sukuseuran teettämien testien perusteella arvioiduista haploryhmistä poikkeava haploryhmä. Näin ollen Laitisia oli jo viidessä eri haploryhmässä, joiden yhteinen esi-isä on elänyt kauan ennen sukunimiaikaa.

Osa näistä tuloksista johtunee siitä, että jossain ketjun varrella pojan isä ei olekaan ollut Laitinen vaan joku muu. Yksi syy tähän on avioliiton ulkopuoliset suhteet, mutta on monia muitakin syitä, miksi mieslinjan y-dna voi olla joku muu kuin varsinaisen sukunimilinjan y-dna.

Tässä vaiheessa usko alkoi lievästi sanottuna horjua etenkin, kun seuraavan näytteen tulos oli I-päähaploryhmää, mikä tarkoittaa sitä, että tämän ja muiden testattujen Laitistenyhteinen esi-isä on elänyt kymmeniätuhansia vuosia sitten.

Uudet testit – uusia jäseniä etenkin Kärsä-Laitisten ryhmään

Sittemmin tilanne on muuttunut alkuvaihetta valoisampaan suuntaan. Seuraavien näytteiden tulokset osuivat jo aiemmin testattujen kanssa. Etenkin Kärsä-Laitisten ryhmä on vahvistunut hyvin selvästi. Suurin osa uusista testatuista on kuulunut tähän ryhmään.

Alla olevaan karttaan on merkitty testatut sukuhaarat. Karttapisteiden nuppineulojen väreillä on ilmaistu toisistaan poikkeavat haploryhmät. Sinisellä värillä on merkitty Kärsä-Laitiset.

Klikkaa kuvaa ja avautuvasta ikkunasta Kuvalinkki, niin pääset oikeasti Google Mapsin karttaan.

Lisäksi Suomen lounaisrannikolta on yllättäen löytynyt täysin uusi Laitisten ryhmä, joka on menettänyt läntisen nimikäytännön alueella sukunimensä ja se on vaihtunut talonnimipohjaisen järjestelmän mukaiseksi.

Uusilla perustesteillä on lisäksi saatu yksi tai kaksi uutta haploryhmää Savon ja Karjalan Laitisille. Tulevaisuudessa tehtävät jatkotestit näistä kahdesta näytteestä kertovat, polveutuvatko ne samasta sukunimiajalla tai sitä suhteellisen lähellä olevalla ajalla eläneestä yhteisestä esi-isästä.

Alla olevassa kaaviossa on esitetty testattujen Savon ja Karjalan Laitisten dna-tulokset päähaaroittain sekä arvio haarojenyhteisen esi-isän elinajasta. Tuloksena saatu haploryhmän nimi on testatun haaran alla. Se on koodinimi, jonka rakentumisesta on kerrottu yksityiskohtaisemmassa raportissa Laitisten testaustilanteesta. Arvio on YFullin haplopuusta eli geneettisestä sukupuusta ja se on vain suuntaa-antava. Sukuhaarojen haploryhmien osalta on käytetty samoja värikoodeja kuin yllä olevassa kartassa.

Painopiste Kärsä-Laitisten sisäisen rakenteen selvittämiseen

Tällä hetkellä testien painopiste on siirtynyt uusien haarojen testaamisesta Kärsä-Laitisten ryhmän sisäisen polveutumisen selvittämiseen teettämällä aiemmin testatuista sukuhaaroista jatkotestejä. Näiden tavoitteena on saada selville Kärsä-Laitisten ryhmän sisäinen polveutumisjärjestys ja samalla pyrkiä löytämään niiden yhtymäkohdat asiakirjojen perusteella löydettyihin Laitisiin.

Jatkotestejä on tehty nyt kahdeksasta eri Kärsä-Laitisten haarasta ja sen sisäinen rakenne on alkanut hahmottua. Alla olevassa kaaviossa on havainnollistettu Kärsä-Laitisten sukuhaarojen polveutumisjärjestystä.

Yksityiskohtaisempi raportti Laitisten dna-testauksesta on luettavissa täältä.

Geneettisen sukututkimuksen haasteista

Geneettinen sukututkimus perustuu vertailuun. Vertailun avulla on mahdollista selvittää, missä vaiheessa mikäkin mutaatio eli muutos dna:ssa on tapahtunut. Vertailussa tarvitaan myös vahvasti perinteistä sukututkimusta. Esimerkiksi Kärsä-Laitisten osalta testejä on paljon sukuhaaroista, joiden polveutuminen ei ole perinteisen sukututkimuksen osalta vielä täysin selvillä. Näin ollen tulkintaan jää aukkoja, joita tulevat testit ja jatkotestit toivon mukaan tilkkivät yhdessä Laitisten varhaisvaiheiden tutkimuksen kanssa.

Toinen dna:han liittyvä epävarmuustekijä liittyy mutaatioiden satunnaisuuteen. Niitä ei välttämättä tapahdu joka sukupolvessa tai jokaisessa isä–poika -parissa. Kolmas tulkintaa hankaloittava tekijä on toisen analyysissa käytetyn mutaatiotyypin kaksi ominaispiirrettä: takaisinmutatoituminen eli paluu alkuperäiseen arvoon ja joidenkin merkkiarvojen suuri mutaationopeus. Näin ollen joissain tapauksissa tarvitaan useampia tuloksia saman sukuhaaran eri kohdista polveutuvista henkilöistä, jotta pystytään varmasti tai ainakin suhteellisen varmasti tekemän tietty tulkinta.

Vapaaehtoiseksi dna-testiin?

Laitisten Sukuseuralla on vielä lukuisia sukuhaaroja täysin testaamatta. Esimerkiksi lähes kaikki Rantasalmen ja Joroisten sukuhaarat ovat vielä suurelta osin testaamatta. Sama pätee myös Juvan, Mikkelin ja Ristiinan sukuhaaroihin. Mikkelin ja Ristiinan haaroissa saattaa yhä olla sukunimen vanha muoto eli Laitiainen. Myös Karjalankannaksen ja Laatokan Karjalan sukuhaaroista suuri osa on vielä kokonaan testaamatta.

Sukuseura teettää jatkossakin uusista sukuhaaroista testejä. Testit voidaan tehdä vain miehistä. Haluatko tulla vapaaehtoiseksi sukuseuran osittain tai kokonaan kustantamaan testiin? Olemme kovasti mielissämme, jos osallistuisit testikustannuksiin vaikkapa puolikasosuudella. Näin saisimme useampia sukuhaaroja testattuja nopeammin kuin pelkästään sukuseuran rahoituksella. Ennen testin teettämistä tarkistamme, että kyse on asiakirjojen perusteella kiinnostavasta, ennestään testaamattomasta sukuhaarasta ja että asiakirjojen perusteella nimi periytyy koko ajan mieslinjaisesti.

Jos kiinnostuit, niin ota yhteyttä sukuseuran tutkimusvastaavaan Jouni Kakkoseen.