Sukututkimusrekisteriseloste

SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE Laitisten sukuseura ry

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäiväys: 19.2.2011 / Päivitetty 16.2.2012

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Laitisten Sukuseura ry

Yhteystiedot:

puheenjohtaja, Juha Laitinen, Ahkiotie 2 a 6, 70200 Kuopio

varapuheenjohtaja, Juhani Laitinen, Laaksotie 37, 76100 Pieksämäki

sihteeri-rahastohoitaja, Jouni Kakkonen, Läntinen Pitkäkatu 20 C 40, 20100 Turku

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Nimi: Juha Laitinen, Jouko Laitinen, Jouni Kakkonen

Asema sukuyhteisössä, vastuualue: sukuseuran sukututkimusrekisterin ylläpidosta vastaavat henkilöt

Yhteystiedot:

Juha Laitinen, Ahkiotie 2 a 6, 70200 Kuopio

Jouko Laitinen, Sepänojankatu 23, 15320 Lahti

Jouni Kakkonen, Läntinen Pitkäkatu 20 C 40, 20100 Turku

3. Rekisterin nimi

Laitisten Sukuseuran sukututkimusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukuyhteisön sääntöjen mukaisen sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen.

Sukututkimuksen tekeminen.

Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen.

Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen toimeksiannosta.

5. Rekisterin tietosisältö

Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:

- nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti;

- muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot;

- osoitetieto;

- suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöiset tietolähteet:

- väestötietojärjestelmä;

- muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit;

- painetut lähteet;

- sukuun kuuluvien antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.